Om filmstudion

Ängelholms Filmstudio har sedan februari 1964 visat film varje vår och höst, med undantag för pandemin 2020-2021.

Om filmstudion

Ängelholms Filmstudio är en ideell förening med ändamål att stimulera intresset för filmen som konstform, som medium för kultur- och samhällsdebatt och som källa till berikande personlig upplevelse. Så står det i studions stadgar. Vi är anslutna till Sveriges Förenade Filmstudios.  

Filmstudion visar åtta ordinarie filmer per termin, från januari till april och från augusti till december. 

Programmet fastställs av styrelsen. Filmurvalet är i princip begränsat till vad Sveriges Förenade Filmstudios har att erbjuda, men det finns ibland möjlighet att skaffa visningsrättigheter på annat sätt, om SFF inte har önskad film i sin katalog.

Vi visar film på Röda kvarn i Ängelholm.

Ordförandens motto: Filmstudion försöker visa filmer som vi tror medlemmarna vill se; särskilt gärna vill vi visa filmer medlemmarna inte visste att de ville se. Därmed inträder naturligtvis också en liten risk att vi någon gång visar en film som en del av medlemmarna inte visste, att de INTE ville se.


Filmstudions historia

Öppningsceremoni, tal, champagne, hurrarop och visslingar

Så börjar det bevarade protokollet från Ängelholms filmstudios konstituerande möte, den 18 december 1963. Herrarna Tore Borglund (redaktör vid Kvällsposten och sedermera Arbetet), Ingvar Hammar och Karl-Axel Sand (läroverkslärare), Per Assarson (jurist) och Svante Nordin (elev vid läroverket) samlades till ett rökigt möte, och beslöt att starta en studio, under förutsättning att en "gallup" i realskolans avgångsklasser föll väl ut. Man diskuterade också val av biograf: Rekord eller Scala? Rekordbiografen var betydligt mindre, och lades dessutom ner under 1964, så det var ju väl att man inte valde den...

Som visningsdag valdes tisdagar kl 18.30, och medlemspriset sattes till 10 kronor för fem filmer. Vilka dessa var framgår av affischen nedan.

Per Assarson försvann snart från staden och studion, men Ingvar Hammar fortsatte som ordförande ända till 1986, då han avgick för att ägna några lärarår åt utlandstjänst. Assarson hade då återkommit, och efterträdde Hammar.

Studion visade sina filmer på Scala-biografen vid Stadsparken fram till 1975, då vi flyttade över till Röda Kvarn. Då hade terminerna utökats till sex filmer och avgiften var 20 kronor. Antalet medlemmar kunde variera ganska kraftigt mellan terminerna: ett rekord var våren 1976 med 295 medlemmar, medan våren 1974 bara lockade 106.

I mitten på 70-talet var filmaren Stellan Olsson med i styrelsen, och ett stolt ögonblick i Ängelholms och Scalas filmhistoria var Skånepremiären på hans film "Oss emellan", 1969.

Genom åren har studion visat bortåt 800 filmer; antag att de i genomsnitt varit 1 timme och 45 minuter - det är 1400 timmar film. Några filmer har visats mer än en gång. Semestersabotören har gått fyra gånger, och tre gånger har studion visat Amarcord, Dr Strangelove, Sista tangon i Paris och Sommarnattens leende.

Per Assarson avgick som ordförande 2005, och fick året därpå välförtjänt kommunens kulturpris.

Styrelsen & kontakt

Filmstudions styrelse väljs på årsmötet, som hålls i anslutning till någon av filmvisningarna i mars eller april


Ordförande

Johan Brinck,

, 070-297 34 11

Kassör

Göran Wennergren

Sekreterare

Ulla Hallquist