Vårens filmstudio är slut!

Coronaviruset, och råden från Folkhälsomyndigheten att begränsa sociala kontakter, gör att Filmstudions styrelse beslutat ställa in terminens återstående filmer. Det årsmöte som skulle hållits 4 april skjuts upp, och kommer förhoppningsvis att kunna genomföras i maj, kanske i Kronohäktet. Inbjudan kommer på hemsidan, och i annons i NST under Föreningar. Spara vårens medlemskort! Vi funderar på hur vi ska kompensera vårmedlemmarna för det förlorade!