Bli medlem

För att få se filmerna måste man vara medlem. Medlemskort säljs i början av varje termin, på tid och plats som anslås på affisch bland annat på vår visningsbiograf Röda Kvarn. Observera att varje köande får köpa högst två kort! Eftersom en del av våra filmer har 15-årsgräns, måste man ha nått den åldern för att bli medlem.

Medlemsavgiften är 300 kronor per termin. 

Eftersom alla inte brukar komma varje gång har vi en överförsäljning av biljetter, dvs vi säljer fler än de 215 som är antalet stolar i salongen. Överförsäljningen medför förstås en viss risk att alla inte kan beredas plats. När 215 medlemmar kommit är det stopp - fler får inte komma in, enligt brandskyddsbestämmelserna. Det har inträffat cirka fem gånger de senaste femton åren, att fler än 215 kommit för att se en film.Det är en inte helt lätt balansgång: vi vill ju bereda så många som möjligt tillfälle att se filmerna. Skulle vi bara sälja 215, eller kanske 20-25 kort till, skulle det ofta bli många tomma platser, och det är ju inte heller bra. En liten tröst för den som eventuellt blir utan plats någon gång, kan kanske vara att medlemskortet för åtta filmer inte kostar mer än två ordinarie biobiljetter...